Ráczió Stúdió Rácz Zsuzsa duguláselhárító és megelőző specialista
1184 Budapest, Kubinyi Imre u. 9. 

Telefon: +36 1... megnézem
+36 3... megnézem
sms: ... megnézem

Mutassa térképen!

GDPR - adatvédelem

1. Tájékoztatónk célja 

Ezzel a tájékoztatóval informálni és biztosítani kívánjuk a dugulas.hu oldal látogatóit arról, hogy a honlap működtetése és üzemeltetése során maximálisan betartjuk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvény) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Bemutatjuk, hogy a weboldal, illetve annak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője hogyan gyűjt, tárol és kezel személyes adatokat, és miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a személyes adataikkal kapcsolatban az uniós és hazai jogszabályokban meghatározott önrendelkezési jogokat.

2. A weboldal url-címe:

https://www.dugulas.hu/

3. Tulajdonos, adatkezelő

A weboldal tulajdonosa:

Cégnév: TISZTA VÍZ Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-715040
Adószám: 13022718-2-43
Székhely: 1184 Budapest, Kubinyi Imre u. 9.

Adatkezelésért felelős szervezet: TISZTA VÍZ Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Adatkezelésért felelős szervezet vezetője: Rácz Zsuzsanna Mária ügyvezető
Telefon: +36 30 5 200 600
E-mail: gyorsszolgalat (kukac) gmail.com

Üzemeltető:

Ezt a weblapot az MTT Média Kft. készítette.

MTT MEDIA Kft.
Székhely: 2040 Budaörs Baross utca 165.
Cégjegyzék szám: 13 09 166814
Adószám: 24753283-2-13
Telefon: +36 1 67 77 400
Email: ugyfelszolgalat@mtt.hu
Internet: mtt.hu

4. Weboldalunk célja

  • duguláselhárító, csatornatisztító, vízszivattyúzó szolgáltatásunk bemutatása az érdeklődőknek és a potenciális megrendelőknek
  • meglévő ügyfeleink online tájékoztatása, kapcsolatfelvételi lehetőség nyújtása a potenciális megrendelők számára
  • új ügyfelek szerzése
  • cégünk tevékenységére vonatkozó közérdekű információk online nyilvánosságának biztosítása

5. GDPR alapfogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a weboldal valamilyen szolgáltatásának igénybe vétele céljából személyes adatait megadja (Felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan információ és adat, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő által átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja.

Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi

6. Milyen adatokat gyűjt a weboldal és milyen célból?

6.1 Anonim adatgyűjtés a megtekintésekor

Weboldalunk publikus tartalma bárki által szabadon megtekinthető. A megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Ugyanakkor – mint minden weboldal -, köztük ez is használ apró technikai kódokat (angolul cookie-kat, magyarul sütiket), amelyek az oldalak megtekintésekor rövidebb-hosszabb időre a látogató böngészésre használt eszközén (számítógép, mobil eszköz) mentésre kerülnek.

a) Cookie-k (sütik) használata

A sütik részben technikai, részben forgalomstatisztikai feladatokat látnak el. Alkalmazásuk során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek, és bizonyos idő múlva automatikusan törlődnek. 

Weboldalunk alsó részén megjelenő információs sáv segítségével valamennyi látogatónk figyelmét már az elsőként megtekintett oldalon felhívjuk a sütik használatára, kérve a cookie-k használatához a hozzájárulásukat, vagy lehetővé téve, hogy (az adott látogatásra vonatkozóan) a süti-használatot letiltsák.

Emellett minden látogatónak megvan a lehetősége arra, hogy a saját böngészőjében a sütik használatára globális – az összes meglátogatott weboldalra érvényes – tiltást állítson be. Böngészője ez esetben egyetlen weboldalról sem fogad és nem tárol sütiket.

A cokkiehasználat engedélyezése vagy tiltása ily módon kifejezetten a látogatók, felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a látogató gépére korábban bekerült sütik törlését saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.

A sütik (cookie-k) szerepéről, jóváhagyásuk vagy letiltásuk módjáról és következményeiről az alábbi oldalon nyújtunk részletes tájékoztatást:

Bővebben: Cookie- (süti-) tájékoztató

b) Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak megtekintése

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon elérhető tartalom néhány eleme külső forrásból – más webhelyről – származik (pl. beágyazott Facebook-bejegyzés, cikk, kép stb.).

Ezek a beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

A forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel gyűjtenek statisztikai adatokat ennek a tartalomnak a megtekintéséről, amihez sütiket vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy adatokat nyerjenek a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődésről, a megtekintések számáról, gyakoriságról.

A külső forrás által végzett statisztikai adatgyűjtésért és a cookie-val, követőkóddal nyert adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért ilyen esetben az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős. A keletkező statisztikai adatok a weboldalunkat megtekintő látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak.

c) Webanalitikai eszközök

Weboldalunk nem használt Google analitikai eszközöket, pl. Google Analytics, vagy Google Search Console.

d) Online marketing eszközök 

Ez a weboldal nem használ Google-hirdetéseket, remarketing kódokat vagy egyéb Google marketingeszközt.

Weboldalunkon nincs online rendelés, ezért nem használunk Google konverziószámláló kódot.

6.2 Személyes adatok gyűjtése és kezelése

A weboldalak általában a következő esetekben gyűjtenek személyes adatokat:

a) Felhasználói regisztráció

Weboldalunk a közönség köréből nem gyűjt olyan regisztrációt, amihez személyes adatokat kellene megadni (pl. hírlevélre való feliratkozás, online rendelés stb.).

b) Hozzászólás, komment

Weboldalunkon hozzászólás, komment írása nincs engedélyezve, így ehhez kapcsolódó személyes adatok gyűjtése sem történik (pl. a hozzászólók neve, e-mail címe).

c) Kapcsolati űrlap

Ezen a weboldalon nem használunk kapcsolati űrlapot, ami személyes adatokat kérne be.

7. Megosztjuk-e valakivel az Érintettek személyes adatait?

Tekintettel arra, hogy weboldalunkon személyes adatok bekérésére szolgáló alkalmazás (hírlevél-feliratkozás, kapcsolati űrlap, komment űrlap, megrendelő űrlap stb.) nincs, a weboldal látogatóitól semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk, így ilyen adatok megosztása sem történik.

8. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

Személyes adatokat a weboldalunk nem gyűjt, nem tárol, ily módon őrzésről sem beszélhetünk.

9. Hogyan védjük a kezelt adatokat?

Ezt a weblapot az MTT Média Kft. készítette.

Az MTT Média Kft. gondoskodik a webszerver magas technikai színvonalú, folyamatos védelméről. A legkorszerűbb informatikai eszközöket és biztonsági rendszereket alkalmazza annak érdekében, hogy a webszerveren lévő adatokhoz és tartalomhoz az illetéktelen hozzáférést megakadályozza.

Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen okból, illetékes hatóság (rendőrség, bíróság) kérésére adatok elektronikus úton történő továbbítása válik szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok védelméről.

10. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást vagy profilalkotást?

A weboldal forgalmáról statisztikai adatokat gyűjtő Google analitikai eszközei (Analytics, Search Consol) és a cookie-kat használó hirdetési eszköz (Google Ads) által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a Google cég által az Interneten közzétett, szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Google által rendelkezésünkre bocsátott statisztikai adatokból semmilyen automatikus profilalkotást nem végzünk.

11. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

Az adatokat semmilyen külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek nem továbbítjuk.

12. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett az adataival kapcsolatban?

Az EU GDPR rendelete értelmében az Érintett az Adatkezelőtől bármikor

  • kérhet tájékoztatást a tárolt saját személyes adatainak tartalmáról, felhasználásának és kezelésének módjáról
  • kérheti adatainak helyesbítését
  • kérheti adatainak törlését vagy az adatkezelés és felhasználás korlátozását
  • tiltakozást jelenthet be adatainak kezelésével kapcsolatban
  • rendelkezhet korábbi adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáról

Mivel weboldalunk esetében személyes adatkezelés nem történik, Érintettek sincsenek, a GDPR rendelet erről szóló pontja weboldalunkra nem vonatkozik.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben weboldalunk látogatói közül valakinek adatkezeléssel kapcsolatos kétsége, kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze azt levélben, email-ben vagy telefonon az adatkezelésért felelős szervezet vezetőjének az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelésért felelős szervezet: TISZTA VÍZ Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Adatkezelésért felelős szervezet vezetője: Rácz Zsuzsanna Mária ügyvezető
Telefon: +36 30 5 200 600
E-mail: gyorsszolgalat (kukac) gmail.com

Amennyiben bárki úgy érzi, hogy weboldalunk megsértette személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, Adatkezelőtől kérheti a helyzet kivizsgálását és a kifogásolt gyakorlat megszüntetését.

Ha ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, hivatkozva arra, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezett, vagy fennáll annak közvetlen veszélye.

A NAIH elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: http://www.naih.hu

Személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése, valamint tiltakozásának jogtalan elutasítása esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Budapest, 2018. május 20.

TISZTA VÍZ Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.